12 kwietnia 2016

TERMINALE PŁATNICZE

Idea systemów płatności kartowych

Dynamiczny wzrost ilości i rodzaju usług bankowych wśród społeczeństwa polskiego przejawiający się min. upowszechnieniem kart płatniczych wymusza rozwój sieci ich akceptacji. Wejście Polski do Unii Europejskiej i związany z tym napływ zagranicznych turystów dodatkowo sprzyjają rozwojowi transakcji bezgotówkowych. Co więcej, tendencja wzrostowa dotycząca emisji kart płatniczych i rozwoju systemu do realizacji transakcji kartowych będzie utrzymywać się jeszcze przez długie lata, bowiem jak twierdzą specjaliści „pozostało nam wiele do zrobienia w sferze upowszechnienia płatności bezgotówkowych, tak by osiągnąć średni poziom europejski” [Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor generalny Visa Europe w Polsce, Targi KARTA 2004]. Jednak wymogi Unii Europejskiej to nie jedyna przyczyna rosnącej liczby placówek handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze. Za koniecznością instalacji stanowisk obsługujących bezgotówkowe transakcje kartowe od wielu lat przemawiają następujące korzyści:

 Korzyści wynikające z akceptacji kart płatniczych

 • Klienci płacący kartami płatniczymi są skłonni do wydawania większych kwot (średnio o 25%), niż w przypadku transakcji gotówkowych.
 • Dokonywanie transakcji bez użycia gotówki jest bezpieczniejsze. Posiadanie gotówki w większej ilości zawsze nosi za sobą ryzyko kradzieży utargu.
 • Przelew środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy następuje szybko i nie wymaga wielokrotnego transportu uzyskanego przychodu do banku.
 • Transakcje płatnicze trwają zazwyczaj kilkanaście sekund, dzięki czemu obsługa klientów jest sprawna i bardziej wygodna.
 • Firmy, które wdrożyły bezgotówkową obsługę transakcji postrzegane są jako nowoczesne i otwarte na oczekiwania klientów.

Idea systemów lojalnościowych

Dynamiczny rozwój handlu i usług oraz stan nasycenia różnorodnością produktów przyczyniły się do zwiększenia konkurencji. Firmy zawzięcie walczą o pozyskanie nowego i utrzymanie stałego klienta. Potężnym narzędziem niezbędnym w tej walce są programy lojalnościowe. Do ich wdrażania zachęca głównie zasada Paretto, która mówi, iż 80% zysków firmy generuje 20% stałych klientów. Programy lojalnościowe wdrażane są z wykorzystaniem różnych dostępnych narzędzi marketingowych, jednak najlepsze efekty przynoszą te programy lojalnościowe, które pozwalają stworzyć bazę danych na temat zachowań konsumenckich klienta. Należą do nich systemy, w których klient identyfikowany jest podczas zakupu poprzez kartę lojalnościową. Programy takie budowane są w oparciu o tzw. systemy lojalnościowetj. urządzenia i programy umożliwiające stworzenie w/w bazy danych.

Korzyści wynikające z zastosowania systemu lojalnościowego:

 • Wzrost obrotu i zysku firmy
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach klienta
 • Pozyskiwanie wiedzy na temat koszyka zakupów klienta
 • Precyzyjne stosowanie akcji promocyjnych
 • Związanie najlepszych klientów z firmą
 • Uzyskanie gwarancji ponawiania zakupów
 • Zmniejszenie kosztów pozyskiwania nowych klientów
 • Blokowanie konkurencji i przejęcie ich klientów